uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 

 

 

 

 

 

 

Apie mus
Apie urėdiją

VĮ Panevėžio miškų urėdija administruoja 39,2 tūkst. ha valstybinės reikšmės miškų ir 8,5 tūkst. ha miškų, rezervuotų grąžinimui miško savininkams. Urėdijos teritorijos miškingumas – 33,4 procento, o Panevėžio rajone – 34,2 procento.

Urėdija patikėjimo teise valdo valstybinius miškus, kurie išsidėstę Panevėžio rajone bei Kėdainių ir Kupiškio rajonų dalyse. Panevėžio rajone valstybinių miškų yra 38,2 tūkst. ha, Kupiškio rajone 0,4 tūkst. ha ir Kėdainių rajone – 0,7 tūkst. ha.

Urėdijoje yra 11 girininkijų. Be to, urėdijos sudėtyje yra medelynas ir medienos ruošos padalinys. Vidutinis girininkijos dydis – 3,3 tūkst. ha. Vidutinis privačios miško valdos dydis – 4,2 ha.

Urėdijoje vyrauja minkštųjų lapuočių medynai, kurie užima 49 procentus medynų ploto, spygliuočiai – 47 procentus ir kietieji lapuočiai – 4 procentus. Didžiausią plotą – 11,2 tūkst. ha (32 procentus) užima beržynai. Brandūs medynai sudaro 25,0 procentus bendro medyno ploto.

Miškai yra gana aukšto produktyvumo – vidutinis bonitetas – 1,5. Našūs 1A ir 1 boniteto medynai užima 51 procentus medynų ploto. Žemo našumo medynai užima tik 4 procentus medynų ploto. Vidutinis medynų amžius 54 metai. Vidutinis medynų tūris 205 m3/ha, brandžių medynų – 284 m3/ha. Didžiausias vidutinis tūris yra brandžių juodalksnynų (333 m3/ha) ir pušynų (317 m3/ha).

Valstybiniuose miškuose, planingai ir racionaliai ūkininkaujant, pagerėjo medynų rūšinė sudėtis, jų našumas, padaugėjo brandžių medynų. Brandžiuose medynuose susikaupę virš 2,5 mln. m3 medienos. Tai leidžia pagrindiniais kirtimais kirsti iki 105,7 tūkst. m3 į metus, o kartu su ugdymo ir sanitariniais kirtimais – iki 155,7 tūkst. m3.

Urėdijos teritorijoje esančių valstybinės reikšmės miškų bendras tūris yra 13,2 mln. m3 (kartu su privačiais ir privatizuotinais miškais), iš jų valstybiniuose miškuose – 7,3 mln. m3. Bendras metinis medienos prieaugis 228 tūkst.m3 medienos.

Miškuose gausu unikalių gamtos paminklų, saugomų teritorijų. Tarp jų – Žaliosios botaninis zoologinis, Naudvario, Gringalių ir Viržonių botaniniai, Juostos ir Upytės hidrografiniai, Sanžilės kraštovaizdžio, Ramygalos telmologinis draustiniai, Žaliosios girios ir Taujėnų – Užulėnio miškų biosferos poligonai, III-IV amžiaus pilkapiai, Drulupio, Berčiūnų ir Tauginaičių senkapiai ir kiti.

Krekenavos girininkijos Pašilių miške 1969 m. įkurtas stumbrynas. Tai vienintelė vieta Lietuvoje kur galima pamatyti šiuos įspūdingo dydžio žvėris-stumbrus.

Urėdija turtinga ne tik saugomomis miškų teritorijomis, našiais medynais, aukštapelkėmis, bet ir išlikusiais unikaliais miškų sklypais, kurie dar nepažeisti žmogaus veiklos ir juose išsaugotos pirmykščio miško savybės ir bioįvairovė.

DARBO LAIKAS:
Miškų urėdijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-08-07 nutarimu Nr. 990, 
“Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose” nustatytas darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laikas: 

Miškų urėdijos centre, girininkijose, medelyne-daigyne ir medienos ruošos padalinyje 

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka  12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga   17.00 val. 

Penktadieniais :
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka   12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga    15.45 val.

VĮ PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJOS TARNYBINIS AUTOMOBILIS
Subaru Legacy - Valst. Nr. FHG 978

uredija

VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys

Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys 
Koordinatės  519887, 6178116 (LKS)
55° 44' 14.05",  24° 18' 59.95"  (WGS)

Įmonės kodas: 132340880
PVM  m. k.  LT 323408811 
Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
A/s Nr.LT767044060008193484

"SEB bankas" AB, kodas 70440 

Darbo laikas:

Miškų urėdijoje, girininkijose, medelyne ir medienos ruošos padalinyje
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia    8.00 val. 
Pietų pertrauka  12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga   17.00 val.

Penktadieniais:
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka   12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga    15.45 val.

Tel. (8 45) 448 711 
Faksas (8 45) 445 961
El. paštas: info@panmu.lt
www.panmu.lt

Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo