uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 
ES parama
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS MIŠKŲ ĮVEISIMUI

VĮ Panevėžio miškų urėdijoje privačių miškų savininkams teikiamos įvairios paslaugos: nuomojami mechanizmai ir padargai, atliekami medienos ištraukimo, išvežimo darbai, ruošiama dirva miško želdinimui, herbicidais naikinamos atžalos kirtavietėse.
Daugiausia urėdija atlieka dirvos ruošimo su freza darbų miško želdinių atkūrimui ir įveisimui. Miško savinkai konsultuojami apie galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones: „ Miškų ekonominės vertės didinimas“, „Miškų infrastruktūros gerinimas“, „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“, „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“.
Dažniausiai privatūs asmenys domisi galimybėmis įveisti mišką ne miško žemės sklypuose - buvusiose dirbamose žemėse, pievose, ar miško aikštėse. Pagal nustatytą tvarką urėdija įvertina ir tvirtina miško želdinimo projektus tokiose žemėse.
Informuojame, kad 2009 m. spalio 27 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-623 pakeisti Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai. Yra svarbių pasikeitimų miško želdinių ir žėlinių dokumentų paruošime.
Miškų urėdijos medelyne auginami įvairūs miško ir dekoratyviniai sodmenys.
Kasmet išauginama iki 1,5 -2 milijonų miško sodmenų, iš kurių 40-45% sudaro lapuočių medžių rūšys. Sodmenys naudojami urėdijos reikmėms – kirtaviečių atkūrimui ir naujų miškų įveisimui, parduodami kaimyninėms urėdijoms, dalį sodmenų eksportuojame į užsienį. Miško savininkams per metus parduodame 300-400 tūkstančių miško sodmenų.
Kviečiame miško, žemių savininkus įsigyti miško ir dekoratyvinių sodmenų, pasinaudoti kitomis VĮ Panevėžio miškų urėdijos teikiamomis paslaugomis.

uredija   Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo