uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos
Pagrindiniai kirtimai miškų urėdijose 2014 m. 2015.04.20

Dėl 2014 m. V.Į. miškų urėdijų pagrindinio miško naudojimo kirtimo rezultatų Pagal Aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymą Nr.D1-570 V.Į. miškų urėdijoms 2014-2018 m. laikotarpyje nustatyta metinė pagrindinio miško naudojimo norma 11 035 ha ekvivalentinio brandžių medynų ploto, iškertant jame 3 107,3 tūkst. m³ likvidinės medienos.

Pagal Aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymą Nr.D1-570 V.Į. miškų urėdijoms 2014-2018 m. laikotarpyje nustatyta metinė pagrindinio miško naudojimo norma 11 035 ha ekvivalentinio brandžių medynų ploto, iškertant jame 3 107,3 tūkst. m³ likvidinės medienos.
Pagal V.Į. miškų urėdijų Valstybinei miškų tarnybai pateiktus 2014 m. biržių iškirtimo duomenis, miškų urėdijos 11 110 ha ekvivalentiniame brandžių medynų plote, t.y. 74 ha didesniame nei nustatyta vidutinė metinė norma, iškirto 2 684,7 tūkst. m³ likvidinės medienos ( lent. 14 grafa ) t.y. 27,6 tūkst. m³(1 proc.) daugiau nei buvo numatyta 2014 m. biržių atrėžimo medžiagoje ir 422,6 tūkst. m³ (13,6 %) mažiau nei pagal NMI duomenis yra nustatytas maksimalus metinis likvidinės medienos tūris 2014-2018 m. laikotarpiui.
 Iškirstų biržių ploto pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis yra gana artimas atitinkamam paskirstymui ministro įsakyme. Mažiau nei metinė ploto norma iškirsta pušynų - 23, eglynų – 17, beržynų – 28, juodalksnynų – 35 ir ąžuolynų – 5 ha, daugiau metinės normos iškirsta drebulynų – 100, baltalksnynų – 14, uosynų – 78 ha. Atvejiniais ir rinktiniais kirtimais  iškirsta 29,2 proc. pagrindinių kirtimų ploto ir 14,9 proc. visos likvidinės medienos tūrio (lent. 21, 22 grafos,). Iškirstas atvejiniais ir rinktiniais kirtimais plotas kinta nuo 16 - 20 proc. (Biržų, Kėdainių, Pakruojo) iki daugiau nei 35 proc. (Druskininkų, Ignalinos, Jurbarko, Nemenčinės, Prienų, Švenčionėlių, Tauragės, Tytuvėnų) miškų urėdijos (lent. 21 grafa). Atvejiniai ir rinktiniai kirtimai vykdyti 3655 ha plote, kas yra tolygu 1780 ha ekvivalentiniam plotui. Pušynai atvejiniais ir rinktiniais kirtimais kertamame plote sudarė didžiausią dalį -  45 proc., po jų seka beržynai – 24 proc., eglynai – 18 proc. ir drebulynai – 6 proc.
Iškirstų plynais kirtimais biržių vidutinis medynų tūris pagal 2014.01.01 aktualizuotus miškotvarkos duomenis lygus 304 m³/ha (lent., 9grafa). Šis tūris yra 3 m³/ha didesnis už visų kirstinų brandžių medynų aktualizuotą tai pačiai datai tūrį (lent., 7 grafa), kas rodo, jog parinktos plynam kirtimui biržės yra 1 proc. didesnio tūrio, nei vidutinis medynų tūris (1A pav.). Pagal nacionalinės miškų inventorizacijos duomenis brandžių medynų tūris urėdijose, kuriose neatlikta brandžių medynų atrankinė inventorizacija, 2014.01.01 buvo lygus 350 m³/ha (8a grafa), o urėdijose su atlikta brandžių medynų inventorizacija – 347 m³/ha.
Urėdijos  iš 1 ha plynų kirtimų gavo nuo 193 m³ (Šiaulių m.u.) iki 296 m³ (Trakų, Veisiejų m.u.) likvidinės medienos, vidutiniškai urėdijose be brandžių medynų inventorizacijos atrankiniu metodu (BMI) – 232 m³ ir su BMI – 258 m³ (15 grafa, 2 pav.). Kirtavietėse palikta vidutiniškai 14 m³/ha biologinės įvairovės medžių (17 grafa). Likvidinės medienos tūrio išeiga, gauta visose plyno kirtimo biržėse, lygi 72,9 proc. Ji yra 10.7 proc. punktų mažesnė (lent. 23, 24 grafos, 1D pav.), nei normatyvinė– 83,6 proc., nustatyta 2014-2018 metų laikotarpiui. Pagal urėdijų duomenis iškirstose plyno kirtimo biržėse kartu su biologinės įvairovės medžiais nustatytas 293 m³/ha vidutinis stiebų tūris (lent. 11a grafa), t.y. vidutiniškai 3,6 proc. mažesnis nei aktualizuotas pagal miškotvarkos duomenis (304 m³/ha, lent. 9 grafa, 1B pav.).
Atskirose miškų urėdijose iškirstų plyno kirtimo biržių tūriai nuo aktualizuotų pagal miškotvarkos duomenis tūrių skiriasi nuo +11 iki –15 proc. (20 grafa).Daugiau nei 5 proc. didesni nei miškotvarkos aktualizuoti tūriai nustatyti Tytuvėnų (11 proc.), Šakių (10 proc.), Vilniaus (9 proc.) ir Kazlų Rūdos (7 proc.) miškų urėdijų atrėžtose plyno kirtimo biržėse (lent. 20 grafa, 1B pav.). Daugiau nei 10 proc. mažesni tūriai už nustatytus miškotvarkos metu gauti Druskininkų (15 proc.), Šalčininkų (14 proc.), Šilutės (12 proc.), Kaišiadorių, Panevėžio ir Rietavo (po 11 proc.) miškų urėdijų iškirstose plyno kirtimo biržėse (lent. 20 grafa, 1B pav.).
Gauti palyginti skirtingi pagrindinių kirtimų rezultatai urėdijose, kuriose miškotvarka atlikta prieš 6 ir daugiau metų (I grupė) bei urėdijose kur miškotvarka atlikta mažiau nei prieš 5 metus ir po jos atlikta brandžių medynų inventorizacija atrankos metodu (II grupė). Abi grupes sudaro po 21 urėdiją. I-os grupės urėdijos 2014 m. plynai nukirto 5180 ha ekvivalentinį plotą su vidutiniu 350 m³/ha stiebų tūriu pagal NMI (lent. 8a grafa) , II-os grupės – 4127 ha ekvivalentinį plotą su vidutiniu tūriu pagal BMI 347 m³/ha (lent. 8 grafa). Pagal urėdijų pateiktus biržių iškirtimo duomenis nustatytas vidutinis plynai iškirstų medžių stiebų, kartu su paliktais biržėse biologinės įvairovės medžiais, tūris 293 m³/ha, 16 proc. mažesnis už vidutinį šalies tūrį (349 m³/ha, lent., 8 grafa). Pirmos urėdijų grupės nustatytas iškirstų brandžių medynų stiebų tūris 280 m³/ha yra 20 proc. mažesnis už nustatytą NMI (350 m³/ha) , o antros urėdijų grupės – 309 m³/ha – 11 proc. mažesnis už tūrį, nustatytą BMI (347 m³/ha, lent. 8a, 8, 11a grafos).
Gauta likvidinės medienos išeiga – 232 m³/ha pirmos urėdijų grupės iškirstose plyno kirtimo biržėse lygi 68,8 proc. Beveik trečdalyje pirmos grupės urėdijų likvidinės medienos išeiga nesiekia ir 67 proc. – Joniškio (66,9), Mažeikių (66,0), Panevėžio (61,5), Šiaulių (59,2), Telšių (65.8), Utenos (65,6) (lent. 23 grafa, 1D pav.). Penkių šios grupės urėdijų iškirstose plyno kirtimo biržėse gautas likvidinės medienos tūris yra 13 m³/ha ir daugiau mažesnis nei vidutiniškai šių urėdijų plyno kirtimo biržėse buvo gautas 2009-2013 m. laikotarpyje ( Šiaulių – 25 m³/ha, Varėnos – 24 m³/ha Panevėžio – 19 m³/ha, Jurbarko – 15 m³/ha, Telšių – 13 m³/ha). 
Antros urėdijų grupės iškirstose plyno kirtimo biržėse gautas likvidinės medienos tūris (258 m³/ha) yra net 26 m³/ha, o likvidinės medienos tūrio išeiga 9 proc. punktais didesnė už I-os urėdijų grupės gautą likvidinės medienos išeigą (lent. 23, 24 grafos). Keturių antros grupės miško urėdijų (Kazlų Rūdos, Kėdainių, Trakų ir Vilniaus) iškirstose plyno kirtimo biržėse gautas likvidinės medienos tūris viršija 81 proc., o aštuonių antros grupės miško urėdijų  (Anykščių, Jonavos, Marijampolės, Nemenčinės, Radviliškio, Ukmergės, Valkininkų, Varėnos,) ir tik trijų pirmos grupės miško urėdijų (Biržų, Raseinių, Šakių) gauta išeiga viršija 77 proc.
Iškirstas 2014 m. perbrendusių medynų plotas 2638 ha padidėjo, lyginant su 2010 m. 1,26 karto. Nežiūrint to, perbrendusių medynų plotas per tą patį laikotarpį padidėjo 1,06 karto. Perbrendusių medynų tarpe didžiausią dalį sudaro beržynai – 34, drebulynai 28 ir juodalksnynai – 14 proc.
Pagrindiniais kirtimais III – IV grupės miškų medynai 2014 m. buvo kertami vidutiniškai 85 m., o IV grupės – 84 m. amžiaus, iš jų pušynai - vidutiniškai 111 m., eglynai - 85, beržynai – 74, drebulynai – 65, juodalksnynai – 77, baltalksnynai – 39 metų, ąžuolynai – 142. Vidutinis kertamų IV grupės spygliuočių medynų amžius yra 10-14 metų didesnis, o minkštųjų lapuočių vidutiniškai 8 - 24 metais didesnis už kirtimo amžiaus apatinę ribą.

Miško naudojimo ir statistikos skyrius
2015.03.24.

   Atgal
uredija

VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys

Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys 
Koordinatės  519887, 6178116 (LKS)
55° 44' 14.05",  24° 18' 59.95"  (WGS)

Įmonės kodas: 132340880
PVM  m. k.  LT 323408811 
Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
A/s Nr.LT767044060008193484

"SEB bankas" AB, kodas 70440 

Darbo laikas:

Miškų urėdijoje, girininkijose, medelyne ir medienos ruošos padalinyje
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia    8.00 val. 
Pietų pertrauka  12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga   17.00 val.

Penktadieniais:
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka   12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga    15.45 val.

Tel. (8 45) 448 711 
Faksas (8 45) 445 961
El. paštas: info@panmu.lt
www.panmu.lt

Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo