uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos
Netvarkysi – nevažiuosi arba Geri miško keliai – mažesnės darbo ir laiko sąnaudos, aukštesnė darbo kultūra 2016.02.22

Miško keliai ir takeliai yra neatskiriamas mūsų gamtos peizažas. Siauri ir šiek tiek platesni, einantys per griovius ir mažus upeliukus, paslaptingi, apaugę paparčiais, šilojais, vedantys per kvapnius avietynus – tokie miško takeliai yra mums, miškų lankytojams. Tačiau miškininkai, prižiūrintys ir auginantys miškus, keliams suteikia kitokią reikšmę. Jiems tai susiję su aukšta darbo kultūra, darbo ir degalų sąnaudomis, geru privažiavimu kilus gaisrui, norint išvežti medieną bei pasiekti reikiamą vietą.  

Gerina miško kelių tinklą
Miško keliams pastaruoju metu didelį dėmesį skiria Aplinkos ministerija ir Generalinė miškų urėdija, ir pačios urėdijos suinteresuotos turėti kuo geresnį miško kelių tinklą.
Kaip skelbia Aplinkos ministerija, miško kelių priežiūros ir taisymo darbams atlikti 2016 m. iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų skirta 4 mln. eurų.
Pagal patvirtintą tvarką prioritetinių miško kelių, kuriuos siūloma prižiūrėti ir taisyti kalendoriniais metais, sąrašą ir planą rengia speciali kiekvienos urėdijos komisija, kurią sudaro miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, Nacionalinės žemės tarnybos, miško savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų) ir miškų urėdijos teritorijoje esančių savivaldybių atstovai. Komisijos pateiktą taisytinų prioritetinių miško kelių sąrašą tvirtina tos urėdijos miškų urėdas, atsižvelgdamas į sumą, skirtą iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos.

Sudarydama taisytinų miško kelių sąrašą komisija pirmenybę teikia tiems miško keliams, kurie eina vien per privačias miško valdas ar kartu per privačias ir valstybinių miškų valdas, taip pat tiems, kurie eina per užmirkusių augaviečių miškus, didelio gaisrų rizikos laipsnio ar rekreacinius miškus. Atskiriems kriterijams numatyti konkretūs balai, kuriais remiantis nustatoma vieno ar kito miško kelio pirmenybė.
Šiemet iš bendrųjų reikmių programos visų nuosavybės formų miško kelių taisymui ir priežiūrai skirta beveik 75 tūkst. eurų. Tačiau darbai brangūs ir prižiūrėti kilometrą kelio kainuoja iki 500 eurų, o kilometras remonto – iki 5000 eurų. Taigi, nors suma atrodo įspūdinga, bet labai daug padaryti neįmanoma.


Prioritetas – šlapi miškai
Prienų miškų urėdijoje daug dėmesio ir lėšų skiriama esamų miško kelių remontui ir naujų tiesimui. 2014 m. Balbieriškio girioje buvo rekonstruota 2,5 km kelio, kuris buvo finansuojamas ES (80 %) ir urėdijos (20 %) lėšomis. Dar 1,2 km kelio Balbieriškio girioje rekonstruota Lietuvos kelių priežiūros ir plėtros programos bei savo lėšomis.
Naujosios Ūtos girininkijos miške (irgi Balbieriškio giria) 2015 m. 1,3 km kelio atkarpa buvo taisoma tik urėdijos pinigais. Šiose giriose keliai buvo tvarkomi todėl, kad čia pavasarį ir rudenį būna gana šlapia ir sunku išvežti paruoštą medieną, taip pat atlikti kitus miško priežiūros darbus.
Tais pačiais metais 0,9 km naujo kelio buvo nutiesta Verknės girininkijoje pasinaudojant Kelių priežiūros ir plėtros programos bei urėdijos bendru finansavimu.

„Šiemet Naujosios Ūtos girininkijoje planuojama nutiesti 1,4 km kelio atkarpą. Kelių klausimas šioje girininkijoje ypač aktualus, nes čia miškai šlapiausi, daugelį darbų galima atlikti tik vasarą, kai sausa, arba žiemą, kai kelius nutiesia šalčiai. Sunku rasti vietą, kur įrengti sandėlius ir išgabenti paruoštą medieną“, – sakė urėdijos vyriausiasis miškininkas Tadas Zubavičius.
Anot jo, esant geriems keliams, produkcijos savikaina būna mažesnė, nes nereikia medienos kelis kartus pervežti į sandėlius, ją galima iš aikštelės krauti tiesiai į miškovežius.
„Esame parašę projektus gauti finansavimą 1,4 km kelio tiesimui ir 1,6 km kelio rekonstrukcijai. Yra tokios sąlygos, kad jeigu užsakovas (urėdija) sutinka daugiau prisidėti savo lėšomis, tada gauna pirmumo balų. Dėl kelių tiesimo prašysime Kelių direkcijos paramos, o kaip seksis – matysime. Lėšos bus skirstomos urėdijoms vėliau, kai priims įstatymų įgyvendinamuosius aktus“, – pasakojo Vį Prienų miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Tadas Zubavičius

Brangios investicijos atsiperka
Kelių tiesimas ir rekonstravimas yra brangios investicijos, todėl vienas iš svarbiausių urėdijų ir girininkijų uždavinių – esamų kelių priežiūra. Prienų miškų urėdijoje – tankus miško kelių tinklas, nes kai kurie miškai priklauso ir Nemuno kilpų regioniniam parkui, yra įrengta nemažai rekreacinių objektų, kuriuose lankosi turistai ir mėgsta poilsiauti vietiniai žmonės. Tad labai svarbu, kad visur būtų geras susisiekimas. Geriausi ir sausiausi natūralaus grunto keliai yra Prienų ir Birštono girininkijų miškuose.

Natūralaus grunto kelių urėdijos administruojamoje teritorijoje yra priskaičiuojama per 600 km. Miško keliai su danga, teisti ar rekonstruoti, irgi sudaro nemažai – apie 100 km.
Kelių priežiūra vykdoma urėdijos lėšomis ir pajėgomis. Urėdija turi brigadą žmonių, taip pat tam reikalingą įrangą: savivartį automobilį, 2 ekskavatorius, greiderį. Kitas automobilis yra universalus – vasarą paruošiamas gesinti gaisrams, o žiemą pritaikomas sniegui valyti ir keliams barstyti.

Ruošiamas žvyro karjeras
Didelis pranašumas tai, kad urėdija turi savo nedidelį karjerą, iš kurio imamas žvyras kelių priežiūrai. Šiuo metu vyksta didesnio (5,7 ha) karjero projektavimo darbai ir manoma, kad metų viduryje jau bus galima jį pradėti naudoti. Tada turėtų gerokai atpigti ne tik kelių priežiūra, bet ir rekonstravimas bei tiesimas. Dabar tiesdami naujus kelius statybinėmis medžiagomis, įskaitant žvyrą, apsirūpina patys rangovai. Žinoma, perkant tai nėra pigu.

Kebliausias laikas – pavasaris ir ruduo
Keliai daugiausia sugadinami pavasarį ir rudenį. Pavasarį, jeigu nebūna gero įšalo, kelias greitai sulaužomas, o rudenį, jeigu būna lietingas oras, sugadinamas dar labiau. Visgi miško keliais važiuoja sunkiasvoriai medienvežiai, tad reikia gerai apgalvoti, kur yra tinkama vieta medienai sandėliuoti. Dabar Šilavoto, Naujosios Ūtos ir Verknės girininkijose, nutiesus naujus ar rekonstravus buvusius kelius, pasirūpinta ir sandėliavimo vietomis.

Iškyla problemų ir su seniūnijų keliais. Kartais pagrįstai, o kartais ir be pagrindo kaltinami miškininkai. Kai kurių girininkijų administruojamose teritorijose yra daugiau privačių miškų negu valstybinių, o jų savininkai taip pat kerta ir veža medieną. Bet žmonės, pamatę miškovežius, galvoja, kad tai urėdijos transportas. Visgi miškininkai visada stengiasi paisyti ir oro sąlygų, ir vežti medieną tada, kai mažiausiai kenkiama keliams. O jeigu jau taip atsitinka, stengiasi kuo greičiau turimomis pajėgomis sutaisyti. Dažnai girininkai medienos vežimą derina ir su seniūnais, ieško bendrų sprendimo būdų. Ne paslaptis, kad ir ūkininkai važinėdami su sunkia technika padaro nemažai žalos keliams. Tačiau dažnai ši dėmė klijuojama miškininkams.

Stengiasi prižiūrėti visus kelius
„Stengiamės prižiūrėti visus miško kelius ir keliukus, ypač žiemą, kai reikia nuvalyti sniegą ar pabarstyti, užtaisyti duobes, kad būtų patogu ne tik mums patiems važiuoti, bet miške ar prie miško gyvenantiems žmonėms. Geri keliai – tai aukšta darbo kultūra, mažesnės darbo ir laiko sąnaudos, be to, ir patiems malonu, ir kitiems patogu važinėti“, – sako T. Zubavičius.
Šiuo metu daugelį miško kelių ir keliukų sukaustęs gruodas, tad jie visi išvažiuojami. Tačiau netruks ateiti pavasaris, ir vėl prasidės panašios bėdos. Miškininkai viliasi, kad padėtis pagėrės, kai bus rekonstruota ar nutiesta kelių su tvirta ir patikima danga. Dabar reikia pasidžiaugti, kad urėdijos remontuos ir prižiūrės tiek per valstybinius, tiek per privačius miškus einančius kelius.

Miškai“, Stasė Asipavičienė, 2016 m. vasaris

 

   Atgal
uredija

VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys

Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys 
Koordinatės  519887, 6178116 (LKS)
55° 44' 14.05",  24° 18' 59.95"  (WGS)

Įmonės kodas: 132340880
PVM  m. k.  LT 323408811 
Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
A/s Nr.LT767044060008193484

"SEB bankas" AB, kodas 70440 

Darbo laikas:

Miškų urėdijoje, girininkijose, medelyne ir medienos ruošos padalinyje
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia    8.00 val. 
Pietų pertrauka  12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga   17.00 val.

Penktadieniais:
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka   12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga    15.45 val.

Tel. (8 45) 448 711 
Faksas (8 45) 445 961
El. paštas: panevezys@vivmu.lt
www.vivmu.lt

Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo