uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos
Miškų urėdijos – socialiai atsakingos įmonės 2017.06.19

Įmonių socialinė atsakomybė yra neišvengiama šiandienos būtinybė. Apibrėžimų, apibūdinančių įmonių socialinę atsakomybę yra ganėtinai daug. Lietuvoje įmonių socialinė atsakomybė suvokiama kaip sąmoningai pasirinkti politiniai, socialiniai, etiniai santykiai tarp įmonės, jos darbuotojų ir visuomenės. Socialiai atsakingas verslas turi atitikti visuomenės gerovės lūkesčius ir būti naudingas socialinei bei ekonominei plėtrai. Įmonės ir organizacijos, įgyvendindamos socialinę atsakomybę, turi laikytis tam tikrų principų: remti ir gerbti žmogaus teises, jų nepažeisti; remti ir gerbti darbuotojų teises, pripažinti teisę į veiksmingas darbuotojų atstovų derybas su darbdaviu, atsisakyti priverstinio darbo, diskriminacijos, susijusios su įdarbinimu ar profesija pagal amžių, lytį ar kita; prisidėti prie aplinkos apsaugos, skatinti aplinkai palankių technologijų diegimą; prisidėti prie kovos su korupcija. Ne mažiau svarbu yra darbuotojų sveikata ir saugumas darbo vietoje, įmonės įnašas į vietos bendruomenę. Socialinio atsakingumo nauda yra įvairiapusė. Ji prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo, gerina įmonės įvaizdį, padeda pritraukti ir išlaikyti geriausius darbuotojus, sutvirtina įmonės vadovų ir darbuotojų santykius, užtikrina darbuotojų lojalumą, skatina juos geriau atlikti savo darbą.

Pažvelkime per šią socialinio atsakingumo vertinimo prizmę į miškų urėdijas. Apie jų socialinę atsakomybę ir reikšmę tiek visuomenei, tiek darbuotojams daug pasako faktas, kad net 3150 iš 4 tūkst. darbuotojų, dirbančių miškų urėdijose, pasipriešino planuotam miškų urėdijų naikinimui ir pasirašė po kreipimusi į šalies vadovus. Miškų urėdijų likvidavimui nepritarė Savivaldybių asociacija, daug gamtosauginių organizacijų, mokslininkai, europarlamentarai. Ne permainų baimė, bet darbuotojų lojalumas savo darbovietei bei darbuotojų socialinės garantijos skatina darbuotojus priešintis nepamatuotoms ir ekonominiais skaičiavimais bei  socialiai nepagrįstoms reformoms.

Socialinį atsakingumo požymis yra ir tai, kad visos miškų urėdijos sertifikuotos pagal FSC (Miškų valdymo tarybos) nacionalinį standartą. Griežtais šio standarto principais ir vertinimo kriterijais nustatyta, kad miškų ūkio veikla turi būti vykdoma laikantis visų nacionalinių teisės aktų, rūpinantis darbuotojų sauga ir gerove, išsaugojant biologinę įvairovę ir globojant pažeidžiamas ekosistemas. Pirmieji sertifikatai,  miškų urėdijoms įvykdžius „namų darbus“ bei sertifikavimo įmonei atlikus jų vertinimą, buvo gauti 2002-2003 metais. Vėliau pagal FSC standartus atliktas ir gamybos grandies miškų urėdijose sertifikavimas.  Buvo įvertintas visų darbo vietų miškų urėdijose atitikimas darbų saugos ir sveikatos reikalavimams bei nustatytos kontrolės procedūros. Kadangi daug funkcijų atlieka kiti paslaugų teikėjai (rangos įmonės), yra vertinama ir šių įmonių veiklos atitikimas FSC reikalavimams. Miškų urėdijos yra atsakingos už žmogiškųjų išteklių panaudojimą, sveikatą ir darbų saugą, gamtosauginių reikalavimų laikymąsi ir šiose įmonėse. Situacijai įvertinti vykdomi kasmetiniai sertifikavimo auditai bei kas 5 metai – pakartotiniai resertifikavimai. Per šį keliolikos metų laikotarpį didelių FSC standarto pažeidimų, už kuriuos kuriai nors miškų urėdijai būtų sustabdytas sertifikato galiojimas, nustatyta nebuvo.

Miškų urėdijų veikla – tai visuomenės poreikių tenkinimas ne tik medienos žaliava. Tai ir valstybinių miškų priežiūra, apsauga, ne tik sanitarinė ar priešgaisrinė, bet ir fizinė – nuo teršimo, grobstymo ir kt. Visuomenė naudojasi miškų urėdijų įrengta ir prižiūrima rekreacine infrastruktūra, pažintiniais ir edukaciniais objektais, naujai įrengtais ar suremontuotais miško keliais.

Artimi miškų urėdijų ryšiai su vietos bendruomenėmis. Miškų urėdijose dirba vietiniai gyventojai arba darbams atlikti samdomos vietinės rangos įmonės. Dauguma miškų urėdijų turi savo technikos, todėl  teikia paslaugas gyventojams specifiniais miško mechanizmais. Daug bendradarbiaujama su savivaldybėmis, įgyvendinant bendrus projektus bei su vietos mokyklomis. Geriausias pavyzdys – jaunųjų miško bičiulių būrelių veikla.

Miškų urėdijos bendradarbiauja ir su mokslo įstaigomis. Miškų urėdijų užsakomi mokslo tyrimo darbai – tai ne tik pažangos miškininkystėje įdiegimas, bet ir parama miškų srities mokslui.

Beveik visose miškų urėdijose veikia profesinės sąjungos, kurios su administracijomis yra pasirašę kolektyvines sutartis. Priklausomai nuo profesinių sąjungų narių skaičiaus, profesinių sąjungų derybinių sugebėjimų, jose suderėta  nemažai susitarimų, kuriuose numatytos didesnės darbo, profesinės, socialinės garantijos, negu garantuoja Darbo kodeksas ar kiti teisės aktai. Net šiuo metu Aplinkos ministerijos vadovų taip eskaluojamą tarnybinių butų suteikimą miškų urėdijų darbuotojams reikėtų vertinti kaip vieną iš socialinių sąlygų gerinimo būdų.

Kasmet Socialinių reikalų ir darbo ministerija skelbia konkursą ir įteikia tradicinius Nacionalinius atsakingo verslo apdovanojimus.  Aprašyti požymiai rodo, kad miškų urėdijos taip pat  ūkininkauja socialiai atsakingai ir tik kuklumas neleidžia joms teikti paraiškas dalyvauti šiose nominacijose.

 

Inga Ruginienė

LMPF pirmininkė

   Atgal
uredija

VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys

Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys 
Koordinatės  519887, 6178116 (LKS)
55° 44' 14.05",  24° 18' 59.95"  (WGS)

Įmonės kodas: 132340880
PVM  m. k.  LT 323408811 
Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
A/s Nr.LT767044060008193484

"SEB bankas" AB, kodas 70440 

Darbo laikas:

Miškų urėdijoje, girininkijose, medelyne ir medienos ruošos padalinyje
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia    8.00 val. 
Pietų pertrauka  12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga   17.00 val.

Penktadieniais:
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka   12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga    15.45 val.

Tel. (8 45) 448 711 
Faksas (8 45) 445 961
El. paštas: info@panmu.lt
www.panmu.lt

Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo