uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos
Miškų kontrolės 2016 metų rezultatai 2017.01.30

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus pareigūnai, vykdydami Valstybinės miškų tarnybos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros bendradarbiavimo sutartį, 2016 metais patikrino 1884 valdas, kuriose vykdyti darbai pagal ES kaimo plėtros priemonių finansavimą. Želdinimo darbų kokybė, želdinių prigijimas ir išlikimas bei želdinių/žėlinių kokybė įvertinta 2324 ha, atliktų jaunuolynų ugdymo kirtimų kokybė 1457 ha plote.
Vykdant veiklos planus, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus pareigūnai 2016 metais atliko 928 planinius ir neplaninius patikrinimus. Be to, vykdant stebėseną 18971 privačiame miško sklype, įvertinta miško atkūrimo kokybė 4190 ha, želdinių/žėlinių priežiūra 1400 ha, biržių atrėžimo kokybė 5664 ha ir įvykdytų kirtimų kokybė 5899 ha plote. Vertinant privačių miškų miškotvarkos projektų parengimo kokybę, patikrinta 3180 projektų 22814 ha plote.
Didelis dėmesys buvo skirtas prevencinei veiklai, siekiant sustiprinti miškų apsaugą nuo neteisėto miško naudojimo, medienos grobstymo ir kitų miško pažaidų. Organizuota akcija “Miškas 2016”, kurios metu kartu su miškų urėdijų, aplinkos apsaugos ir policijos pareigūnais dalyvauta 540 reidų. Taip pat suorganizuoti 142 susitikimai su miškų savininkais savivaldybėse, miškininkystės klausimais konsultuoti 40600 miško savininkų, respublikinėje ir rajoninėje spaudoje paskelbta 90 straipsnių, dalyvauta 19 televizijos ir radijo laidų. Šios prevencinės veiklos pasėkoje 2016 metais 33 proc. sumažėjo privačiuose miškuose neteisėtais kirtimais iškirstas medienos tūris.

Atliktų patikrinimų privačiuose miškuose metu nustatyti 387 pažeidimai ir 101 neteisėtas miško kirtimo atvejis. Miško savininkams pateikti 138 nurodymai trūkumams pašalinti, iš kurių metų bėgyje įvykdyti 96. Už miško priežiūros, naudojimo, apsaugos ir atkūrimo reikalavimų pažeidimus administracine tvarka nubausta 450 asmenų, jiems skirta 27 tūkst. EUR baudų ir pateikta pretenzijų atlyginti aplinkai padarytą žalą už 402 tūkst. EUR.
Nemažas dėmesys buvo skirtas miškininkavimo kokybės kontrolei valstybiniuose miškuose. Tikrinant 12 miškų urėdijų ir 8 savivaldybių veiklą, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ugdomųjų kirtimų kokybės vertinimui – įvykdytų ugdomųjų kirtimų kokybė įvertinta 1426 ha plote. Nepamiršti ir kiti valstybiniuose miškuose vykdomi ūkiniai darbai - pagrindinių kirtimų kokybė įvertinta 490 ha plote. Nors didžioji dalis valstybiniuose miškuose atliekamų ūkinių darbų vykdomi kokybiškai, nustatyta ir trūkumų. Už ūkinę veiklą miškuose reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus administracine tvarka nubausti 27 miškų pareigūnai, už patikrinimų metu nustatytus trūkumus 45 miškų urėdijų darbuotojai nubausti drausminėmis nuobaudomis.

Valstybin4s mi6k7 tarnybos informacija

   Atgal
uredija

VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys

Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys 
Koordinatės  519887, 6178116 (LKS)
55° 44' 14.05",  24° 18' 59.95"  (WGS)

Įmonės kodas: 132340880
PVM  m. k.  LT 323408811 
Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
A/s Nr.LT767044060008193484

"SEB bankas" AB, kodas 70440 

Darbo laikas:

Miškų urėdijoje, girininkijose, medelyne ir medienos ruošos padalinyje
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia    8.00 val. 
Pietų pertrauka  12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga   17.00 val.

Penktadieniais:
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka   12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga    15.45 val.

Tel. (8 45) 448 711 
Faksas (8 45) 445 961
El. paštas: panevezys@vivmu.lt
www.vivmu.lt

Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo