uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos
LMS skelbia konkursą geriausiai ąžuolynus atkuriančiai girininkijai išaiškinti 2014.06.09

Pagal LMS parengtą geriausiai ąžuolynus atkuriančiai girininkijai išaiškinti konkurso nuostatų projektą, apžiūra ir vertinimas vyks trimis etapais: miškų urėdijose, regionuose (zonose) ir šalies mastu.

Miškų urėdijų girininkijos nugalėtojos patenka į antrą etapą – regionuose organizuojamą konkursą, o zonų nugalėtojos varžysis respublikiniame konkurse. Jo vertinimo komisiją sudaro: M. Bernotavičius, J. Girinas, A. Juodvalkis, R. Juzikis, S. Karazija, E. Riepšas, V. Suchockas, E. Žebrauskas. Iš konkurso vertinimo komisijos narių bus išrinktas pirmininkas.
Miškų urėdijose konkursą geriausiai ąžuolynus atkuriančiai girininkijai išaiškinti organizuoja LMS skyriaus pirmininkas ir miškų urėdas. Komisija sudaroma iš 3 žmonių. Pageidautina, kad į jos sudėtį patektų LMS skyriaus pirmininkas ir vyriausiasis miškininkas.
Miškų urėdijų komisijos atrenka ir pristato regionų komisijoms po vieną geriausiai ąžuolynus atkuriančią girininkiją. Miškų urėdams rekomenduojama šias girininkijas premijuoti savo nuožiūra.
Konkursą regionuose organizuoja vienas iš respublikinės komisijos narių, kuris įtraukiamas į regiono komisijos sudėtį. Šios komisijos nariais taip pat deleguojama po vieną atstovą iš kiekvienos to regiono miškų urėdijos (pageidautina, kad tai būtų vyr. miškininkas).
Konkurse dalyvaujančios miškų urėdijos yra suskirstytos teritoriniu principu į 5 regionus.
Pirmajam regionui priskirtos: Kretingos, Mažeikių, Kuršėnų, Rietavo, Šilutės, Tauragės, Raseinių ir Telšių miškų urėdijos. Šio regiono komisijos pirmininkas dr. Vytautas Suchockas.
Antrajam regionui – Biržų, Joniškio, Pakruojo, Šiaulių, Radviliškio, Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio ir Zarasų miškų urėdijos. Regiono komisijos pirmininkas prof. Antanas Juodvalkis.
Trečiajam regionui – Anykščių, Jonavos, Kėdainių, Tytuvėnų, Ukmergės, Utenos ir Ignalinos miškų urėdijos. Šio regiono komisijos pirmininkas yra M.Bernotavičius.
Ketvirtajam regionui – Alytaus, Dubravos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Prienų, Šakių ir Marijampolės miškų urėdijos. Šio regiono komisijos pirmininkas yra J.Girinas.
Penktajam regionui – Druskininkų, Nemenčinės, Šalčininkų, Švenčionėlių, Trakų, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų ir Vilniaus miškų urėdijos. Regiono komisijos pirmininkas prof. Stasys Karazija.
Regionų komisijos atrenka respublikiniam konkursui po 1-2 geriausiai atkuriančias ąžuolynus girininkijas regione. Respublikinė komisija iš pateiktų regionų nugalėtojų nustato respublikinio konkurso nugalėtojus. Prizines vietas laimėjusios girininkijos bus premijuojamos.
Miškų urėdijose konkursas turi būti atliktas ir numatyti dokumentai išsiųsti respublikinės komisijos pirmininkui ir regionų komisijų pirmininkams iki birželio 25 d.; zonose tai turi būti padaryta iki rugsėjo 15 d., o respublikinis konkurso etapas turi būti atliktas iki 2014 m. spalio 15d.

Konkurso nugalėtojų išaiškinimas

Geriausiai ąžuolynus atkurianti girininkija nustatoma vadovaujantis kompleksinio vertinimo rezultatais. Tai atliekama sudarytoms komisijoms įvertinus ąžuolynų plėtros tendencijas girininkijose ir apžiūrėjus ąžuolynus natūroje. Pirmame etape tai atliekama 2-3 girininkijose, o regionų ir respublikiniame etapuose – visose girininkijose, patekusiose į kitą konkurso etapą. Komisijos savo nuožiūra kiekvienoje girininkijoje atrenka ne mažiau kaip po 3 ąžuolo želdinių ar žėlinių sklypus, ne mažesnio kaip 1,0 ha ploto, kiekvienoje želdinių ir žėlinių amžiaus grupėje: 1-4 metų, 7-8 metų ir 9-20 metų amžiaus. Kiekvienoje amžiaus grupėje atskirai vertinami sklypai, kuriuose ąžuolas vyrauja (> 50 proc.) ir kuriuose ąžuolas nevyrauja, bet sudaro daugiau kaip 30 proc. rūšių sudėties. Miškų urėdija pateikia visų sklypų girininkijoje sąrašą, kuriuose įveisti ąžuolai. Jeigu bet kurioje amžiaus grupėje nėra reikiamo sklypų skaičiaus, galima tikrinimui parinkti daugiau kitų amžiaus grupių sklypų. Atskiruose konkurso etapuose pasirinkti sklypai gali nesutapti.
Konkurse gali dalyvauti tik tos girininkijos, kurios turi atkurtus ąžuolynus ne mažiau kaip visose trijose jų amžiaus grupėse. Miškų urėdijos, pateikdamos girininkiją kitam konkurso etapui, turi nurodyti:
1) kiek yra ąžuolynams auginti tinkamų augaviečių (Nd, Nf, Ld, Lf, Nc, Lc), ha ir proc.;
2) kaip kito ąžuolynų plotai (ha/proc.) girininkijoje per pastaruosius 50 metų (pagal turimus miškotvarkų duomenis).
Želdinių ir žėlinių kokybė vertinama 5 balų sistema (5 – labai gera, 4 – gera, 3 – patenkinama, 2 – bloga, 1 – labai bloga) pagal pateiktas komisijoms vertinimo skales.
Kai kelių girininkijų vertinimų rezultatai yra panašūs, prioritetas teikiamas girininkijai, atkūrusiai ąžuolynus didesniame plote per pastaruosius 20 metų, o taip pat atsižvelgiama į ąžuolynų plotų raidą per pastaruosius 50 metų.
Svarstomas ir alternatyvus šio konkurso nuostatų projektas, kuriame siūloma vertinti tik sklypus, kuriuose ąžuolas yra vyraujanti rūšis.

MG inf.

   Atgal
uredija

VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys

Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys 
Koordinatės  519887, 6178116 (LKS)
55° 44' 14.05",  24° 18' 59.95"  (WGS)

Įmonės kodas: 132340880
PVM  m. k.  LT 323408811 
Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
A/s Nr.LT767044060008193484

"SEB bankas" AB, kodas 70440 

Darbo laikas:

Miškų urėdijoje, girininkijose, medelyne ir medienos ruošos padalinyje
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia    8.00 val. 
Pietų pertrauka  12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga   17.00 val.

Penktadieniais:
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka   12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga    15.45 val.

Tel. (8 45) 448 711 
Faksas (8 45) 445 961
El. paštas: info@panmu.lt
www.panmu.lt

Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo