uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 

 

 

 

 

 

 

Lankymosi miške taisyklės
Lankymosi miške taisyklės

Bendroji dalis
1. Lankymosi miške taisyklės (toliau vadinama - taisyklės) nustato lankymosi Lietuvos Respublikos miškuose bei miškų naudojimo poilsiui tvarką.
2. Lankymasis miške - tai buvimas miške, nesusijęs su vykdoma miškų ūkine veikla, medžiokle. Piliečiai, besilankantys miške, privalo laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Miškų, Saugomų teritorijų ir kitų įstatymų, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, Miškų priešgaisrinės apsaugos ir Mažųjų gamtos turtų naudojimo taisyklių, vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi miške, kitų teisės aktų bei šių taisyklių reikalavimų.

Reikalavimai miško lankytojams
Miško lankytojams draudžiama:
- kurti laužus tam tikslui neįrengtose ar neskirtose vietose;
- mėtyti neužgesintus degtukus ir nuorūkas;
- kirsti ar kitaip žaloti augančius medžius, krūmus, ardyti miško paklotę;
- gaudyti ir naikinti laukinius gyvūnus, juos neštis į namus, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti gyvūnų būstus (olas, dreves, lizdus, skruzdėlynus ir pan.);
- naikinti ir gadinti poilsiaviečių įrangą, informacinius ženklus bei stendus, kvartalinius stulpus, riboženklius ir kt.;
- leisti bėgioti miške palaidiems šunims, išskyrus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse numatytą tvarką;
- trukdyti kitų lankytojų poilsį triukšminga muzika;
- plauti miške autotransporto priemones;
- šiukšlinti mišką, ne šiukšlių dėžėse palikti atliekas ir tarą. 

Pastaba.
Apie pastebėtus sužeistus, ligotus ar keistai besielgiančius laukinius gyvūnus būtina pranešti artimiausiai girininkijai, veterinarijos tarnybai, aplinkos apsaugos agentūrai ar medžiotojų būreliui. Miško lankytojai privalo:
- pastebėję gaisrą, jį užgesinti, o jeigu tai atlikti neįmanoma - apie gaisrą nedelsiant pranešti artimiausiai miškų urėdijai ar girininkijai, valstybinio parko administracijai, valstybinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai, policijai ar vietos savivaldos institucijai;
- nuolat prižiūrėti užkurtą laužą; baigus kūrenti, jį užpilti žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti.
- Sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus renginius miške leidžiama organizuoti tik gavus miško valdytojo ar savininko, valstybiniame parke - administracijos, draustinyje - papildomai ir rajono aplinkos apsaugos agentūros leidimą raštu. Jo gavimui būtina ne vėliau kaip prieš savaitę pateikti prašymą, kuriame nurodoma renginio pradžios data, trukmė, planuojamas dalyvių ir palapinių skaičius, organizacijos adresas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, taip pat įsipareigojama teritoriją, kurioje vyks renginys, palikti tvarkingą.

Atsakomybė už šių taisyklių pažeidimus
Taisyklių reikalavimų laikymąsi kontroliuoja valstybinės miškų tarnybos, nacionalinių ir regioninių parkų administracijos, aplinkos apsaugos pareigūnai.
Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka. 

(ištrauka iš LR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1996 m. gruodžio 5 d. Nr. 176/240 įsakymo)

uredija

VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys

Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys 
Koordinatės  519887, 6178116 (LKS)
55° 44' 14.05",  24° 18' 59.95"  (WGS)

Įmonės kodas: 132340880
PVM  m. k.  LT 323408811 
Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
A/s Nr.LT767044060008193484

"SEB bankas" AB, kodas 70440 

Darbo laikas:

Miškų urėdijoje, girininkijose, medelyne ir medienos ruošos padalinyje
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia    8.00 val. 
Pietų pertrauka  12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga   17.00 val.

Penktadieniais:
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka   12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga    15.45 val.

Tel. (8 45) 448 711 
Faksas (8 45) 445 961
El. paštas: info@panmu.lt
www.panmu.lt

Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo