uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 

 

 

 

 

 

 

Istorija
Istorija

Panevėžio kraštas nuo seno garsėjo didžiuliais miškų masyvais. XVI amžiaus viduryje sparčiai augant Panevėžio miestui, nyko jį supę miškai. Ypač didelę įtaką miškų retėjimui turėjo 1873 metais per Panevėžį nutiestas platusis geležinkelis bei 1899 metais nutiesta siaurojo geležinkelio šaka Panevėžys-Švenčionėliai. Abipus geležinkelių miškai buvo sparčiai kertami.

Panevėžio krašto miškų tvarkymo ir administravimo aprašymų aptinkama nuo 1560 metų. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo padalinta giriomis, ir kiekvienai jų numatytas girininkijų skaičius. Senoji kunigaikštystės miškų administravimo tvarka buvo vykdoma nuo 1795 iki 1831 metų.

1841 metais Panevėžio apskrityje buvo įkurta vienintelė Panevėžio miškų girininkija. 1906 metais Subačiaus, Šimonių ir Raguvos girios perėjo naujai įsteigtai Raguvos girininkijai, o kitas girias administravo Panevėžio girininkija. Ypač nepalanki miškams padėtis susidarė po 1905 metų, kai kaimus pradėta skirstyti į vienkiemius: miškeliai buvo kertami ir juose kūrėsi sodybos. Skaudžių padarinių Panevėžio krašto miškai patyrė Pirmojo pasaulinio karo ir okupacijos metais. Miškai buvo kertami nesilaikant jokių miškininkystės normų. Labiausiai kentėjo arčiau geležinkelių buvusios Paežerio ir Taruškų girininkijos. Buvo iškirsti beveik visi miškai. Kiek mažiau nukentėjo Žaliosios giria, nes nespėta nutiesti suplanuotos geležinkelio atšakos.

Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, 1919 metais Panevėžio apskrityje buvo įkurta Panevėžio miškų urėdija, savo plotu gerokai pranokstanti dabartinį Panevėžio rajoną. Urėdiją sudarė dabartiniai Panevėžio, Biržų, Pasvalio rajonai ir dalis Kupiškio, Anykščių bei Radviliškio rajonų. Urėdijai buvo priskirta apie 35 tūkstančiai hektarų valstybinių miškų.

1920 metais nusavinus privačius miškus, įkurta Biržų miškų urėdija, o Panevėžio miškų urėdijai atiteko visi Panevėžio apskrities miškai, 78,6 tūkstančio hektarų.

Po trejų metų Panevėžio miškų urėdija buvo suskaidyta į dvi - Panevėžio ir Žalgirio - miškų urėdijas. Girininkijų plotai iš pradžių buvo nedideli, nes valstybinių miškų būta nedaug. Girininkijos jokios miško gamybos nevykdė. Visa mediena buvo parduodama augančiu mišku, tiesiog varžytinėse. Tikroji miško ruoša pradėta tik nuo 1930 metų. Urėdija 1930-1939 metais kasmet paruošdavo apie 30 tūkstančių kubinių metrų medienos. Be to, apie 10 tūkstančių kubinių metrų buvo iškertama vykdant sanitarinius kirtimus. Miško atkūrimo darbai buvo vykdomi ribotuose plotuose, stengiantis apželdinti tik tas vietas, kurios pačios savaime neatželtų. Dirva miško želdiniams buvo ruošiama rankiniu būdu.

1934 metais Panevėžio miškų urėdijoje pradėti miškotvarkos darbai. Valstybinių miškų būklė gerėjo, tačiau privačių miškų bei kaimų bendruomenių miškų būklė blogėjo. Miškai buvo masiškai kertami, todėl bendras miškų plotas nuolat mažėjo. Palei kelią Panevėžys-Vilnius, tarp Liūdynės ir Miežiškių, abiejose kelio pusėse augo Miežiškių bažnytkaimio miškai. Kai tik kaimas buvo suskirstytas į vienkiemius, miškų nebeliko.

1940 metais Sovietų Sąjungai okupavus Panevėžio kraštą buvo nacionalizuoti visi privatūs miškai. Urėdijos miškų plotas tada padidėjo apie 20 procentų. Minimaliai buvo sumažintas augančio miško pardavinėjimas.

Antrojo pasaulinio karo metais urėdijos miškai patyrė didžiulių nuostolių. Vokietijos kariuomenei okupavus Panevėžio kraštą, vėl masiškai pradėti kirsti miškai, nepaisant metinių kirtimo normų bei miškininkystės taisyklių. Administracinis miškų padalijimas išliko ikikarinis, tik pasikeitė kai kurie darbuotojai.

Frontui nusiritus į Vakarus, imtasi priemonių urėdijos miškų ūkiui atgaivinti. 1945 metais Panevėžio bei Žalgirio miškų urėdijų bazėje įkurtas Panevėžio miško pramonės ūkis. Svarbiausia ūkio funkcija buvo miško ruoša. Miško atkūrimui ir apsaugai tvarkyti buvo įsteigtas miškų ūkio sektorius. 1945-1947 metais Panevėžio miško pramonės ūkyje buvo atlikti skubiausi miškotvarkos darbai. 1946 metų pradžioje gauti pirmieji sunkvežimiai, mechanizmai miško ruošos darbams. 1947 metais šalia Panevėžio miško pramonės ūkio įsteigtas ir Panevėžio miškų ūkis. Jo pagrindą sudarė buvęs pramonės ūkio miškų ūkio sektorius. Miškų ūkis perėmė miškų apsaugą, miško kirtimo fondo paruošimą, miško želdinimą, nusausinimą ir kitus nepramoninio profilio darbus.

1958 metais Panevėžio miško pramonės ūkis buvo sujungtas su Panevėžio miškų ūkiu. Reorganizuotos ir girininkijos. Bendras Panevėžio miškų ūkio plotas mažai tepasikeitė - 42,4 tūkstančio hektarų. Miškų ūkio ribos bemaž atitiko Panevėžio rajono ribas. Miškai buvo suskirstyti į dešimt girininkijų, vėliau girininkijų skaičius didėjo mažinant jų plotus. 1961 metais buvo įkurtas Žaliosios miškų ūkis. Jam perduota 8,9 tūkstančio hektarų miškų, ir iš Anykščių miškų ūkio grąžinama Raguvėlės girininkija.

1964 metais Panevėžio miškų ūkis buvo pervardintas į Panevėžio miško pramonės ūkį. Sparčiai vyko ruošos ir miškų ūkio darbų mechanizavimas. 1975 metais pradėti naudoti suomiški motoriniai pjūklai ir vikšriniai traktoriai TDT-55, o nuo 1982 metų - ir kirtimo mašinos LP-19.

1973 metais buvo įsteigtas Panevėžio miškų susivienijimas, kurį, be Panevėžio miško pramonės ūkio, sudarė Pakruojo, Pasvalio ir Žaliosios miškų ūkiai. Pasvalio miškų ūkis 1988 metais perduotas Biržų gamybiniam susivienijimui.

1990 metų pradžioje atkūrus Pakruojo miškų ūkį ir prijungus Žaliosios miškų ūkį, Panevėžio miškų ūkio gamybinio susivienijimo pagrindinė įmonė buvo pertvarkyta į Panevėžio miškų ūkį. Tų pačių metų rugpjūčio mėnesį miškų ūkis tapo Panevėžio miškų urėdija, o 2001 metais - Valstybės įmonė Panevėžio miškų urėdija.

   Atgal
uredija

VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys

Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys 
Koordinatės  519887, 6178116 (LKS)
55° 44' 14.05",  24° 18' 59.95"  (WGS)

Įmonės kodas: 132340880
PVM  m. k.  LT 323408811 
Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
A/s Nr.LT767044060008193484

"SEB bankas" AB, kodas 70440 

Darbo laikas:

Miškų urėdijoje, girininkijose, medelyne ir medienos ruošos padalinyje
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia    8.00 val. 
Pietų pertrauka  12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga   17.00 val.

Penktadieniais:
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka   12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga    15.45 val.

Tel. (8 45) 448 711 
Faksas (8 45) 445 961
El. paštas: panevezys@vivmu.lt
www.vivmu.lt

Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo